Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi Resmi Kapanış Konuşması A+ A-
12.06.2015

 

 “Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” 

Resmi Kapanış Konuşması

 

Sayın AB Türkiye Delegasyonu Başkanı,

Değerli çalışma arkadaşlarım,

Saygıdeğer katılımcılar,

         Bakanlığımız ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, İngiltere ve Portekiz Adalet Bakanlıkları ile birlikte yürüttüğümüz, İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Eşleştirme Projesi'nin kapanış törenine hoşgeldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

         1998-2008 yılları arasında her kademesinde büyük bir özveri ve şevkle görev yaptığım Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün ortağı olduğu bu projenin kapanışında Adalet Bakanı olarak söz almış olmamın da teşkilatımız açısından önemini biliyorum.

Gerek müsteşarlığım döneminde gerekse de Bakanlığım döneminde Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarını dikkatle ve ilgiyle takip ettim ve etmeye devam ediyorum.

Doğal olarak son 17 yıldır bizzat yakından takip ettiğim bir alandaki gelişmeleri net olarak görmekteyim.

Bugün Türkiye ceza ve infaz sistemi açısından ileri bir düzeye ulaşmıştır. Ülkemiz aleyhine yıllarca propaganda yapılan birçok durum artık son bulduğu gibi, infaz sisteminin insan odaklı olduğunu belirtmek isterim. İnsanların özgürlüğünün kısıtlanması ile hayatlarının karartılması, köreltilmesi farklıdır.

Biz insani bir sistem ile özgürlüklerin kısıtlanmasını cezanın esası kabul edip, tutuklu ve hükümlüler için infaz sonrasına iyi bir şekilde hazırlanmanın alt yapını yaptık. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle ceza infaz sistemin bahsetmiş olduğum alt yapı üzerinde yükselmiştir.

Elbette artık gelişimin ve ilerlemenin durduğu yerde doğal olarak bir geriye gidiş ortaya çıkacaktır. O yüzden gelişmiş sistemlerle karşılıklı alış verişi ve etkileşimi sürekli hale getirerek gelişim ve ilerlemeye de sürekli ve sürdürülebilir bir nitelik kazandırmış oluruz.

Bütün bu nedenlerden dolayı özellikle Avrupa Birliğinin birikiminden yararlanmayı kendi adımıza kazanç sayıyoruz.

Bugün bir araya gelişimizin bu projenin de önemli bir kazanım olduğu düşüncesindeyim.

         Proje kapsamında, personel ve eğitim alanlarında yoğunlaşılması çalışmalar neticesinde hukuk bilincinin sağlam bir şekilde yerleştirilmesi anlamı da taşımaktadır. Daha eğitimli bir personel ile daha iyi bir sistem kurabiliriz.

 

         Hepimizin bildiği gibi, ceza infaz kurumları günümüzde sadece Avrupa’da değil tüm dünyada, önemli değişimlerin ve gelişmelerin kaydedildiği, ancak aynı zamanda gittikçe büyüyen sorunları da içeren bir konudur.

         Avrupa Birliği üyesi ülkeler de dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi, artan cezaevi nüfusuna çözüm bulunması, mahpuslara sağlanan ceza infaz kurumu koşullarının ve personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesi sorunlarıyla mücadele etmektedir.

         Bu sorunlarla mücadele etmek amacıyla, ülkemizde özellikle son 12 yılda her alanda olduğu gibi adalet ve ceza infaz sisteminde de köklü değişiklikler yapılmış ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

         Yine birkaç ay önce kamuoyuna açıklandığımız yeni Yargı Reformu Stratejisinde hem yargı sistemimizin daha ileri bir düzeye erişmesi, hem de vatandaşlarımızın hak arama yollarının kolaylaştırılması yönünde düzenlemeler öngörmekteyiz.

         Bu noktada yargının iş yükünün azaltılması kadar, vatandaşlarımızın daha etkin ve kolay bir şekilde davalarının çözüme kavuşturulmasını önemsiyoruz.

Yine ceza infaz alanında, fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek, bunun yanında sağlık, eğitim, personel konularında iyileştirmeye ve mahpusların topluma yeniden kazandırılmalarına ayrıca ağırlık verilecektir.

 

Bu reform sürecinde, genelde ceza infaz kurumu şartlarının ve özelde tutuklu ve hükümlülere yapılan muamelenin, bir ülkede insan hakları ve temel özgürlüklerin ne derece korunduğunun önemli bir göstergesi olduğu bilinciyle hareket edilmiştir.

Bu nedenle, bugüne kadar yürütülen çalışmalarda, öncelikle ceza infaz kurumlarının fiziki yapısının kalite ve kapasite açısından iyileştirilmesine yönelik yatırımlar gerçekleştirilmiş, eski ve yetersiz durumdaki pek çok ceza infaz kurumu kapatılarak çağdaş infaz anlayışına uygun yeni kurumlar ve kampüsler inşa edilmiştir.

         Bu projenin iki önemli çıktısı olan iş tanımları ve meslek standartları oluşturulması ile personel eğitim faaliyetlerinde uzaktan eğitime ağırlık verilmesi hedeflerinin yeni stratejik plânımızda yer aldığını burada paylaşmak istiyorum.

Tüm bu değişim ve gelişim sürecine ivme kazandıran tamamlayıcı unsurlardan birisi kuşkusuz, başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirliği çalışmaları ve bu kapsamda yürütülen projelerdir.

Bakanlığımız bugüne kadar ceza ve adalet alanında pek çok Avrupa Birliği destekli projeyi başarıyla yürütmüş ve halihazırda yürütmeye devam etmektedir.

“Türkiye'de Model Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Desteklenmesi Projesi” ve “Çocuklar için Adalet” projeleri ceza infaz kurumlarında yürütülen çalışmalara ciddi katkılar sağlamıştır.

Bugün burada kapanışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz “İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” de, hedefleri, faaliyetleri ve somut çıktıları ile ceza infaz ve adalet hayatımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır.

Burada özellikle Portekiz ve İngiliz meslektaşlarımızın projeye katkıları için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Geçmişte yürüttüğümüz başarılı eşleştirme projeleri deneyimimize, bir yenisini daha ekleyerek işbirliğimizi kuvvetlendirmişlerdir.

 

Değerli misafirler,

Merkezinde insana yönelik yatırım olmayan hiçbir reform etkili, kalıcı ve sürdürülebilir olmayacaktır. Bu inançla, Bakanlık olarak tüm desteğimiz ve kararlılığımızla bu projenin sürdürülebilir olması için işin takipçisi olacağımı belirtmek istiyorum.

Bu önemli çalışmaya katkı sağlayan, değerli proje ortaklarımız İngiltere ve Portekiz Adalet Bakanlıklarına, bu projenin hayata geçirilmesine olanak sağlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na ve Merkezi Finans İhale Birimi Başkanlığı'na tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

Ortak sorunlarımıza yine insanı odak alan ortak çözümler bulacağımıza olan inancımla tüm katılımcıları selamlıyor, projenin tüm çıktılarının hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sosyal Hesabında Paylaş
T.C. Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←