BAKAN GÜL: YENİ ADALET AKADEMİSİ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK YÜKSELTME HEDEFİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK A+ A-
02.05.2019

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün müjdesini verdiği Türkiye Adalet Akademisi, Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile kuruldu. Adalet Bakanı Gül, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Yeniden ve daha güçlü bir vizyonla kurulan Türkiye Adalet Akademisi ülkemize, milletimize, adalet teşkilatına ve hakim-savcı adaylarına hayırlı olsun. Yeni Adalet Akademisi, yargının insan kaynağını nicelik ve nitelik olarak yükseltme hedefimize büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yer alan 34 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

BAŞKANLIK VE DANIŞMA KURULU OLACAK

Akademi, başkan ve dört daire başkanlığından oluşan Başkanlık ile 15 üyeden oluşan Danışma Kurulu olmak üzere iki organdan oluşturuldu. Danışma kurulu, eğitim planlarının hazırlanması ve yıllık faaliyetlerin yürütülmesi, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedeflerin belirlenmesi, Akademinin faaliyetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunların çözümü,  Akademinin görev alanına giren diğer konular ile ilgili Başkanlık'a öneride bulunabilecek.

KAPSAMLI ÇALIŞMA ALANI

Türkiye Adalet Akademisinin görevleri arasında sadece hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlamak, yayımlamak ve uygulamak yer almıyor. Özel bütçeli kuruluşta aynı zamanda talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, bilgi bankası ve kütüphane kurmak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili strateji ve hedefleri belirlemek, görev alanına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcıların lisansüstü ve yabancı dil eğitim ve öğretimlerini desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek gibi görevler de yürütülecek.

HAKİM SAVCILAR ÖĞETİM ELAMINI OLARAK ATANABİLECEK

Yeniden oluşturulacak Akademide ayrıca meslekte fiilen sekiz yılını tamamlamış hâkim ve savcıların öğretim elemanı olarak iki yıl görev yapmak üzere Akademiye atanması veya görevlendirilmesine imkan sağlanıyor. Bunun yanında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre Akademide geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilmesi düzenlemesine yer veriliyor.

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİ DE DERS VEREBİLECEK

Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkimler, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilere Akademide ders verme imkanı sağlanıyor. Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile meslekte fiilen 5 yılını tamamlamış hâkimler, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler belirli günlerde Akademide ders vermekle görevlendirilebilecek.

Akademi, hâkim ve savcı adayları için Bakanlıkla, hâkim ve savcılar için Hâkimler ve Savcılar Kuruluyla, diğer kişiler için ise ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planları hazırlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ayrıca Akademinin denetimini adalet müfettişlerince yapılacağı düzenlemesine de yer verildi.

Sosyal Hesabında Paylaş
T.C. Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←