BAKAN GÜL: TERÖRLE MÜCADELEDE TÜM ÜLKELER İŞBİRLİĞİ YAPMALI A+ A-
13.04.2018

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danimarka’da Avrupa ülkelerine terörle mücadele noktasında işbirliği çağrısı yaparak, "Düzensiz göç ve terörle mücadele konusunda tüm ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini ifade etmek isterim." dedi.

Abdulhamit Gül, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta gerçekleştirilen İnsan Hakları Sözleşmesinin Reformu Yüksek Düzeyli Konferansı’na katıldı.

Konferans’ta ikili temaslar da gerçekleştiren Gül, Konferans ve ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin demokratik güvenlik kavramının hayat bulması için kurulmuş Avrupa Konseyi sisteminin en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirten Adalet Bakanı Gül, mahkemenin işleyişinde karşılaşılan sorunların büyük bir bölümünü mahkeme dışındaki dinamiklerin oluşturduğunu kaydetti. Bakan Gül, "Bugün reform ihtiyacını doğuran dinamiklere baktığımızda, bunların önemli bir bölümünün geniş Avrupa coğrafyasında vuku bulan siyasi ve ekonomik gelişmelerden bağımsız olmadığı görülmektedir" dedi.

Türkiye’nin bir yandan düzensiz göçleri engelleyerek 4 milyonu aşkın göçmene kucak açtığını diğer yandan da başta FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD/YPG, DHKP-C başta olmak üzere birden fazla terör örgütüyle mücadele ettiğini vurgulayan Adalet Bakanı Gül, tüm ülkelerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

YENİ ZORUNLULUKLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Eski ve yeni nesil terör faaliyetlerinden kaynaklanan güvenlik endişeleri ve düzensiz göçün yarattığı dinamikler ile insan haklarının korunması arasındaki dengenin, devletler açısından yeni zorluklar ortaya çıkardığına dikkati çeken Gül, "Devletlerin bu alandaki çabaları, mahkemenin reformunu gündeme getiren dinamiklerin gerisinde yatan ana nedeni teşkil etmektedir." diye konuştu.

Sözleşme sistemine göre taraf devletlerin kendi insan hakları sorunlarını temel ilkelerden ayrılmadan ulusal düzeyde çözmelerine öncelik verildiğini anımsatan Gül, "Türkiye ikincillik ilkesi kapsamında şimdiye kadar üzerine düşen gerekli her türlü sorumluluğu yerine getirmiştir." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İÇ HUKUKTA KORUMAKTADIR

Türkiye’nin bu reform iradesini zorlu süreçlerde dahi kararlılıkla gösterdiğine işaret eden Gül, şunları söyledi:

“15 Temmuz’da Pensilvanya’da yaşayan elebaşlarının talimatıyla FETÖ silahlı terör örgütü tarafından tüm demokratik kurumlarımıza darbe girişiminde bulunulmasına rağmen terörle mücadelemizi, uluslararası yükümlülüklerle uyumlu, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü esas alarak sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonunu kurmak suretiyle kanun hükmünde kararnameyle hakkında işlem tesis edilenlere itiraz imkanı getirdik. AİHM de 30 binin üzerinde başvuruyu yeni iç hukuk yolunun tüketilmesi amacıyla Komisyona yönlendirmiştir. Türkiye, sınırları içerisinde bulunan herkesin hak ve özgürlüklerini, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde öncelikle iç hukukta korumaktadır."

İkincillik ilkesinin diğer boyutunun mahkeme kararlarının etkin bir şekilde icra edilmesi olduğunu belirten Gül, "Bununla birlikte Bakanlar Komitesi de kararların icrasını denetlerken tarafsız olmalı ve siyasi değerlendirmelerden kaçınmalıdır. Mahkeme kararlarının kapsamı yorum yoluyla genişletilmemeli, devletlerin takdir hakkına saygı duyulmalıdır." şeklinde konuştu.

Türk hükümetinin başta Genel Sekreter Thorbjorn Jagland başta olmak üzere Avrupa Konseyinin tüm mekanizmalarıyla yakın iş birliğini sürdürdüğünü dile getiren Gül, hakim seçim sürecinin her aşamasının eşit, şeffaf ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini önemsediklerinin altını çizdi. Bakan Gül, "Bu itibarla, gerek danışma panelinin gerekse de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yapacağı değerlendirmede, ülkelerin iç hukuk düzenlemelerine ve tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesindeyim." dedi.

Reform sürecinin, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasında olduğu gibi bütünsel ve tutarlı bir yaklaşım gerektirdiğini ifade eden Gül, "Siyasi çıkar ve kaygıların hukuk ilke ve standartlarının önüne geçmesi, birlikte kurduğumuz sistemin tarafsız görünümünü kaybetmesine ve varlık nedeninin ortadan kalkmasına neden olabilir" dedi.

Sosyal Hesabında Paylaş
T.C. Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←