ADALET ŞURASI KİTAPLAŞTIRILDI A+ A-
30.07.2018

Adalet Bakanlığınca Türkiye'de ilk kez yargı hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen "Adalet Şurası"nda yapılan sunumlar ile konuşmalar kitap haline getirildi.

Kitapta, "Medeniyetimizde Adalet Anlayışı", "Adalet Sosyolojisi ve Adalet Psikolojisi", "Türk Ceza Hukukunda AdaletAnlayışı", "Medya, Toplum ve Adalet", "Adalet Bilinci ve Eğitimi", "Adalete Güven ve Yargıda Etik Değerler" başlıklı 6 oturumda gazetecilerin, akademisyenlerin yaptığı sunumlar ile konuşmalar bir araya getirildi.

Adalet Şurasına özel hazırlanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o tarihte Başbakan olarak görev yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, şuranın açılışındaki konuşmalarına yer verildi.

Kitabın son bölümü ise Adalet Şurasının sonuç bildirgesine ayrıldı.

ADALETİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kitap için yazdığı ön sözde, Adalet Şurasının çalışmalara ışık tuttuğunu ve yeni ufuklar açtığını bildirerek, "Son 16 yılda yargı alanında birçok köklü değişikliğe, yeniliğe imza atılmıştır. Zamanın gerisinde kalan, toplumsal ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanan mevzuatın gözden geçirilmesi ve temel kanunlarımızın yenilenmesi, artırılan yargı mensubu ve yardımcı personel sayılarıyla insan kaynağımızın güçlendirilmesi, fiziki ve teknik altyapımızın yenilenmesi ile dünya genelindeki iyi uygulama örneklerinden ilham alarak sisteme kazandırdığımız yeni kurumlar adalet hizmetlerine ivme kazandırmış, adaletin çehresini değiştirmiştir." sözlerine yer verdi.

 

Sosyal Hesabında Paylaş
T.C. Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←