ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ`IN 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJI A+ A-
05.04.2017

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajı şu şekilde:

Demokratik hukuk devletinin ve temel hak ve özgürlüklerimizin vazgeçilmez koşulu olan bağımsız ve tarafsız yargının kurucu unsurlarından savunmayı serbestçe temsil eden avukatlar, hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve hukuk devletinin işlerliğinin sağlanması bağlamında yaşamsal bir önem ve değere sahiptir.

Hukuksal bilgi ve deneyimlerini kişilerin yararlanmasına sunarken, aynı zamanda, adaletin gerçekleşmesine hizmet eden, insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletinin en önemli göstergelerinden olan savunma hakkını gerek kurumlar gerek bireyler adına büyük bir özen ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren avukatlarımız aynı zamanda, kamu hizmeti yönü ağır basan bir mesleği ifa etmektedirler.

Avukatın rolü bütün kişilerin yasalar huzurunda korunmasını sağlamaktır. Avukatların hakkı ve görevi mesleklerini bir yandan kendilerine emanet edilen menfaatleri korurken bir yandan da yasaların bilinmesini, anlaşılmasını ve uygulanmasını gözetecek şekilde icra etmektir.

Hukukun üstünlüğünün tesisinde önemli bir kamu hizmetini yerine getiren avukatlarımızın yargı sistemindeki sorunlarının çözümüne ilişkin Adalet Bakanlığı olarak Yargı Reformu Strateji Belgesinde planlanan hedefler doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve avukatlık mesleğine yansıtılması amacıyla avukatlık mesleğinin stajdan başlayarak karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne yönelik olarak başlatılan kanun tasarısı hazırlıklarında sona yaklaşılmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, savunma ve hak arama görevini ifa etmek suretiyle adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluk sahibi olan meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.

Sosyal Hesabında Paylaş
T.C. Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←